พลังงานสะอาดที่หาได้ในธรรมชาติ

พลังงานสะอาดที่หาได้ในธรรมชาติ  ในธุรกิจที่มีการนำเอาพลังงานต่าง ๆ มาใช้ในการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันมีการแข่งขันในการสร้างพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถนำมาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้กันอย่างค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นพลังงานที่มีสารตกค้างและปลอดภัยจากอันตรายต่อธรรมชาติและระบบการหมุนเวียนบรรยากาศของโลก จึงมีหลาย ๆ ธุรกิจที่หันมาให้ความสนใจกับพลังงานจากแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม   พลังงานสะอาด  นอกจากจะไม่มีสารใดตกค้างหลงเหลือจากกระบวนการผลิตแล้ว ยังนับว่าเป็นการตอบโจทย์และช่วยรักษาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ให้มีมลพิษออกไปสู่ขั้นบรรยากาศได้ เราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นพลังงานที่สำคัญและจำเป็นกับการดำรงชีวิต รวมทั้งกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย ซึ่งตัวพลังงานธรรมชาตินี้เป็นพลังงานที่ไม่มีอันตรายทั้งต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพลังงานสะอาดเหล่านี้ ได้แก่   พลังงานลมเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติ มีการใช้กังหันลมเข้ามาเป็นแหล่งรับพลังงานที่สำคัญโดยโดยมีการติดตั้งเครื่องแปลงพลังงานไว้ที่ใบพัดของกังหันในการรับพลังงาน เมื่อมีลมในธรรมชาติจากหลายทิศทางหมุนเวียนเข้ามาใกล้กังหันลม ใบพัดก็จะหมุนแล้วแปลงเป็นพลังงานได้โดยทันทีและกักเก็บพลังงานเอาไว้ที่แหล่งสะสมพลังงาน เพื่อสามารถดึงพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาใช้งานต่อไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว   พลังงานจากความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานความร้อนภายใต้โลกของเรา ในตำแหน่งของแกนโลกจะมีความร้อนของทั้งโลกสะสมอยู่ภายใน จึงทำการซึมซับพลังงานความร้อนที่ร้อนระอุกลับขึ้นมาแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไปได้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานจากน้ำพุร้อน  พลังงานน้ำที่เป็นอีกแหล่งพลังงานที่ถูกนำมาแปรเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลักการที่คล้ายคลึงกับพลังงานลม โดยมีการใช้กังหันน้ำ ในการหมุนซึ่งมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยสามารถเลือกใช้กังหันน้ำได้ตามความเหมาะสมและตามลักษณะของทิศทางน้ำ เมื่อมีการไหลผ่านของน้ำจะทำให้ใบพัดของกังหันหมุนและแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือหากเป็นในแนวดิ่ง มักใช้กับแหล่งน้ำในธารน้ำในธรรมชาติ อาจเป็นน้ำตกต่าง ๆ ซึ่งเมื่อน้ำจากด้านบนตกลงสู่ด้านล่างตัวใบพัดจะหมุนในลักษณะเดียวกันกับหลักการหมุนของใบพัดในแนวราบนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการปรับมาใช้กับน้ำเค็มอย่างน้ำทะเลที่มีคลื่นน้ำภายในตัวมันเอง โดยผ่านตัวกลางในการส่งผ่านพลังงานคลื่นให้ไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของกังหันน้ำ ซึ่งนับว่าเป็นใช้สอบพลังงานจากธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียว นอกจากจะได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถช่วยบำบัดน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำขณะที่น้ำเข้าไปหมุนเวียนในกังหันได้อีกด้วย